Karin Öiestad

Terapeutiska möten för individ och par

Metoder jag använder mig av

KBT:
Kognitiv beteendeterapi

En förändringsinriktad terapimetod som går ut på att
medvetandegöra de tankar, känslor och beteenden som hindrar dig i ditt liv.


Läs mer

ACT:
Accept. Commitment Therapy

En del av vad som kallas ”den tredje vågens KBT”.
Inom ACT fokuseras på vad som är viktigt för dig och vad du kan ta göra för att ta dig dit.


Läs mer

IPNB:
Interpersonell neurobiologi

Inte en terapiform i sig utan förklaras bäst som en integration mellan olika forskningsfält, som intresserar sig för hur vår hjärna och vårt nervsystem formas i samspel med vårt sinne och våra relationer.


Läs mer

Foton: Dennis Andersson

EcCT:

Enc. centered couples therapy


Encounter centered couples therapy är en terapimetod där betoningen är att skapa
meningsfull kontakt och en positiv förändring i relationer. 


Läs mer

Om mig

Jag är legitimerad sjuksköterska och vidareutbildad inom samtalsterapi. Jag är grundutbildad inom KBT, kognitiv beteendeterapi och ACT, Acceptance och Committment therapy.


Min stora passion är mötet mellan människor och jag har ett genuint intresse och engagemang för att göra vad jag kan, för att bidra till hälsa och välmående till andra. Min grundfilosofi är att vi alla hör samman och därmed får hjälpas åt att skapa en bättre värld för varandra.