Individuell Terapi

Känner du oro, ångest eller stress?
Är det något som hindrar dig att leva det liv som du önskar?
Vill du utvecklas och lära känna nya sidor hos dig?


Vi möter alla på utmaningar och svårigheter i livet och kan ibland behöva stöd och professionell hjälp för att handskas med det. Till mig är du välkommen för individuell terapi för det du önskar hjälp med.


Våra möten har för avsikt att ge dig kunskap för hur vi fungerar som människor, för att få insikt vad du kan göra för att förstå dig själv bättre. Vi kan tillsammans utforska din längtan i livet och se vad du kan göra för att ta dig dit. Våra möten bygger på samarbete och ömsesidig respekt, där du är expert på dig och jag på att hjälpa dig.

Jag kommer väva in min erfarenhet, kunskap och mitt engagemang anpassat efter dina behov och det du vill uppnå. Läs mer om mina utbildningar och metoder här.


Vi kommer vid varje möte stämma av hur lång behandlingstid du önskar. Min erfarenhet säger att bäst effekt får vi med att ha två timmars terapisessioner vid varje tillfälle, så min rekommendation är att boka för det.


Kostnaden för individsamtal är 950 kr / timme.