Om mig och mina metoder

Jag är legitimerad sjuksköterska och vidareutbildad inom samtalsterapi. Jag är grundutbildad inom KBT, kognitiv beteendeterapi och ACT, Acceptance och Committment therapy. Jag har de senaste åren fördjupat mitt intresse för det anknytningsbaserade området Interpersonell neurobiologi IPNB och haft flertal utbildningar inom detta fält. I allt mitt arbete utgår jag från relationen som bas för vår utveckling, som IPNB lär ut. IPNB har sedermera lett mig in på vägen för parterapi och metoden EcCt, Encounter centered Couples therapy som jag arbetar med. Denna metod ger mig möjlighet till att använda kreativitet, närvaro och nyfikenhet i mitt arbete med par, något jag brinner för.


Jag har mångårig erfarenhet av kliniskt arbete inom primärvården där jag fortsatt delar tiden med min tjänst som privatpraktiserande terapeut.

Min stora passion är mötet mellan människor och jag har ett genuint intresse och engagemang för att göra vad jag kan, för att bidra till hälsa och välmående till andra. Min grundfilosofi är att vi alla hör samman och därmed får hjälpas åt att skapa en bättre värld för varandra.


Varmt välkommen till ett möte med mig!

Utbildningar och erfarenheter

 • Leg Sjuksköterska, Skövde
 • Basutbildning KBT, Evidens, Göteborg
 • ACT, Livheim, Stockholm och Göteborg
 • Compassion fokuserad terapi, Christine Brähler, Göteborg
 • Self-practice Self-reflection, Bennet-Levi, Göteborg
 • Interpersonell neurobiologi fördjupning, Psykologi med mera, Göteborg
 • Encounter centered Couples Therapy del 1 och 2, Psykologi med mera, Göteborg
 • Att leva istället för att överleva, Workshop för par, Eva Berlander, Svenska Imagoinstitutet

 • Kontinuerlig handledning med erfarenheter bland annat från Bildterapi, Schematerapi, Mindfulness

 • Jag är aktiv i Västsvenska KBT-föreningen och sitter för närvarande som sekreterare i styrelsen. Ett
  arbete som bidrar till möjligheter för fantastiska möten och utveckling inom mitt stora intresseområde, möten
  mellan människor.

Metoder jag använder mig av

KBT- kognitiv beteendeterapi är en förändringsinriktad terapimetod som går ut på att medvetandegöra de tankar, känslor och beteenden som hindrar dig i ditt liv. Behandlingen bygger på att utforska vilka förändringar du önskar med konkreta målformuleringar. Mellan sessionerna får du prova de förändringar i tankar eller beteenden som vi kommer fram till i dina
vardagssituationer.

ACT- Acceptans Commitment Therapy är en del av vad som kallas ”den tredje vågens KBT”. Inom ACT fokuseras på vad som är viktigt för dig och vad du kan ta göra för att ta dig dit. Inom ACT tydliggörs att livet innehåller smärta och lidande och ger verktyg för att kunna handskas med dessa förutsättningar. Metodens byggstenar är medveten närvaro, acceptans och villighet, förhållningssätt till våra tankar och vårt språk, perspektivtagande på oss själva i sammanhang och vad vi längtar efter i
våra liv.

IPNB- Interpersonell neurobiologi är inte en terapiform i sig utan förklaras bäst som en integration mellan olika forskningsfält, som intresserar sig för hur vår hjärna och vårt nervsystem formas i samspel med vårt mind och våra relationer. För mig har IPNB lagt grunden där jag utgår från i förklaringar och behandlingar i terapin. IPNB har blivit en tydlighet hur vi fungerar som människor, en förklaringsmodell för hur vi hänger ihop, som ett fredsarbete mellan oss själva och med varandra. I IPNB betonas att våra system, vår
hjärna, vårt sinne och relationer i grunden vill läka och vill ta oss mot hälsa. För vidareläsning om IPNB https://psykologimedmera.se/interpersonell-neurobiologiEcCT- Encounter centered couples therapy är en terapimetod där betoningen är att skapa meningsfull kontakt och en positiv förändring i relationer. Terapimetoden hämtar verktyg från flera forskningsområden som anknytningsteorier, relationell neurobiologi, existentiell psykologi och mindfulness. Utgångspunkten för terapin är att problemen inte är problemet i sig utan bristen på kontakt mellan varandra.

Det relationella arbetet i EcCT blir att skapa meningsfull kontakt genom att öka vår kommunikativa förmåga och att lyssna. Verktyg vi kommer använda oss av är att Gå över bron till varandras världar, att sätta ord på hur relationen bor i Utrymmet, the space, mellan oss samt Uppleva varandras världar, tillsammans, The encounter.

Hedy Schleifer är grundare av EcCt och jag rekommenderar er för vidare läsning om metoden på hennes hemsida https://hedyschleifer.com